Vi ansetter psykologspesialist!

 

Nordlandssykehuset HF

– Kvalitet, trygghet og respekt

Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak med sentralsykehusfunksjoner for 210.000 innbyggere i Nordland fylke. Helseforetaket har lokalsykehusfunksjoner for Salten (Bodø), Lofoten og Vesterålen, og har regionale funksjoner innen flere subspesialiteter.

Vesterålen DPS er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter psykiatriske helsetjenester til en befolkning på omlag 30.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Hadsel, Bø, Sortland, Øksnes og Andøy.

Vesterålen distriktspsykiatriske senter

Vesterålen DPS er et moderne DPS med et ungt og dynamisk arbeidsmiljø. Vi jobber aktivt for å holde oss faglig oppdatert, og har tradisjon for å skape et godt læringsmiljø for nyutdannede.

Våre enheter er lokalisert på Stokmarknes med voksenpsykiatrisk poliklinikk, ambulant akutteam og en allmennpsykiatrisk døgnenhet med 8 sengeplasser.

Vi har i dag tre psykologspesialister og tre psykiatere ved vår avdeling, og ønsker å øke antallet til fire for å sikre at våre tjenester til enhver tid er i samsvar med krav og forventninger til en moderne spesialisthelsetjeneste.

Arbeidsoppgaver

Psykologenes primære oppgave er utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser.

Våre spesialister bidrar forøvrig til å kvalitetssikre inntak, diagnostikk, behandling, veiledning, undervisning og forbedringsarbeid i avdelingen.

Samarbeid med førstelinjetjenesten og øvrige avdelingen i klinikken er en naturlig del av vår arbeidshverdag.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Personlige egenskaper

Vi ønsker en kollega som stiller høye krav til seg selv og organisasjonen, og på den måten gir Vesterålens befolkning et psykiatritilbud av høy kvalitet.

En oppdatert fagperson som verdsetter samarbeid og kollegaveiledning like høyt som selvstendig arbeid.

Språk

Psykologen må ha gode kunnskaper i norsk, både muntlig og skriftlig. Snakker man svensk eller dansk flytende, fungerer det som regel også bra. 

Vi tilbyr

Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte og arbeidssomme kolleger som er stolte av jobben sin.

En region med utmerkede muligheter for en aktiv livsstil.

Et meget familievennlig nærmiljø.

Gunstige lønns- og arbeidsvilkår.

Oppstart

Etter avtale

Kontakt

Avdelingsleder Tony Bakkejord

Epost: tony.bakkejord@nordlandssykehuset.no

Telefon: 99 79 65 68

 

Søk her!