Hjem » Om oss

Om oss

Lofoten og Vesterålen DPS er et moderne DPS. Våre enheter er lokalisert ved Stokmarknes, Svolvær, Leknes og Gravdal.

DPSet har en intensjon om å være nytenkende, implementere teknologi og være faglig oppdatert, og selvfølgelig gi et tilbud av høy kvalitet til våre pasienter.

I vårt DPS har vi en god blanding mellom ansatte som har er nyutdannet og ansatte som har lang erfaring i feltet, vi tenker at det styrker teamet vårt.

Merkantil LVDPS

Merkantil enhet

Merkantil støttefunksjon holder det pasientadministrative systemet oppdatert, og er på mange måter «limet» i orgnasasjonen. De legger til rette for at behandlere skal kunne fokusere på det kliniske arbeidet.

Fellesrom i almennpsykiatrisk enhet

Allmennpsykiatrisk enhet

Vi ønsker å tilby pasienter et helhetlig tilbud med kartlegging, utredning og behandling i tråd med de nasjonalfaglige rettningslinjer.  Ved allmennpsykiatrisk enhet jobbes det tverrfaglig av et team bestående av psykiater, psykolog, fysioterapeut, psykiatrisk sykepleier og andre miljøterapeuter.

Ambulant Akutt-team

Ambulant Akutt-team

Lofoten og Vesterålen DPS har eget ambulant akutt-team som bistår pasienter i akutte psykiatriske kriser. De ansatte i teamet har lang og god erfaring med å møte mennesker i kriser, der de bor, og samarbeide med familie og nettverk. Kommunene i vår region har bygget opp gode tjenester, og vi har tradisjon for å samarbeide godt.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk

Voksenpsykiatrisk poliklinikk gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer over 18 år med psykiske lidelser.

Teamet består av psykiatere, psykologspesialist, psykologer, leger i spesialisering, psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut og spesialergoterapeut. Voksenpsykiatrisk poliklinikk er et tverrfaglig team som samarbeider godt.


Her er en oversikt over ledige stillinger i Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senter:

Psykologspesialist i Vesterålen
Psykolog – Voksenpsykiatrisk enhet i Lofoten
Overlege – Voksenpsykiatrisk enhet i Vesterålen