Hjem » Overlege (Vesterålen)

Overlege i psykisk helse
Voksenpsykiatrisk enhet Vesterålen

Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak med sentralsykehusfunksjoner for 210.000 innbyggere i Nordland fylke. Helseforetaket har lokalsykehusfunksjoner for Salten (Bodø), Lofoten og Vesterålen, og har regionale funksjoner innen flere subspesialiteter.

Lofoten og Vesterålen DPS er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter psykiatriske helsetjenester til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen.

Arbeidsoppgaver

 • Vi har ledig overlegestilling både ved poliklinikk og døgnenhet.
 • Vi har høye forventinger til at overlegens kompetanse.
 • Vi ønsker at overlegen skal bidra til at alle pasienter som behandles ved våre enheter får utredning og behandling av beste kvalitet.
 • Overlegen vil spesielt ha ansvar for å kunne avklare relevante somatiske forhold og tilby medikamentell behandling på indikasjon. Vi ønsker at miljøterapi og individuelle behandlingsforløp skal tilbys og utprøves før medikamentell behandling iverksettes i vår avdeling.
 • Vi ønsker å bidra til at leger kan ta sin spesialisering hos oss, og overlegen vil få et særskilt ansvar for veiledning av LIS.
 • Samarbeid med førstelinjetjenesten og øvrige avdelinger i klinikken er en naturlig del av vår arbeidshverdag. Stillingen kan inngå i 4- delt vakttjeneste med hjemmevakt ettermiddag, natt og helg. Vaktene må karakteriseres som rolig, med 0 – 2 henvendelser pr. vakt.
 • Utredning/diagnostisering/behandling.
 • Våre terapeuter og psykologer har et høyt faglig nivå, og jobber selvstendig. Vi ønsker at overlegen skal bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid. Vi vil være moderne og nytenkende, både i forhold til behandlingstilbud og teknologi. Vi utvikler per tid tilbud om skype-terapi og digital evaluering som våre pasienter skal kunne benytte.
 • Noe reisevirksomhet kan påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gode kunnskaper i norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Lokal tilhøringhet vektlegges.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en kollega som stiller høye krav til seg selv og organisasjonen, og på den måten gir Vesterålens befolkning et psykiatritilbud av høy kvalitet.
 • En oppdatert fagperson som verdsetter samarbeid og kollegaveiledning like høyt som selvstendig arbeid.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte og arbeidsomme kolleger.
 • En region med utmerkede muligheter for en aktiv livsstil og kollegaene tar deg gjerne med på tur i fjellet, på fisketur, på treningssenteret eller i klatrehallen.
 • Et meget familievennlig nærmiljø, med barnehageplasser, gode fritidstilbud og kulturtilbud for folk i alle aldre.
 • Lønn etter gjeldende avtale.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Nøkkelinformasjon

Nordlandssykehuset
Søknadsfrist: Send inn åpen søknad
Stillingsbrøk: 100% fast
Startdato: –
Antall stillinger: 1

Kontaktinfo

Kristin Johannessen
Enhetsleder
Tlf. 754 25 034/990 01 513
kristin.johannessen@nordlandssykehuset.no

Søkekriterier

Sted: Stokmarknes
Bransje: Helse/Sosial
Fagfelt: Psykologi
Rolle: Medarbeider

Arbeidssted
Ivar Bergsmosgt. 3, 8450 Stokmarknes


Her er en oversikt over andre ledige stillinger i Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senter:

Psykologspesialist i Vesterålen
Psykologspesialist/psykologer
Overleger til avdelingen i Vesterålen