Hjem » Ledige stillinger » 2 overlegestillinger i psykiatri

2 overlegestillinger i psykiatri

Allmennpsykiatrisk døgnenhet og Voksenpsykiatrisk enhet, Nordlandssykehuset HF, Vesterålen.

Lofoten og Vesterålen DPS er en del av psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter spesialisthelsetjeneste til en befolkning på ca. 54.000 innbyggere. Enheten er tverrfaglig sammensatt og består av fagpersoner og spesialister fra ulike profesjoner. Vårt mål er at Lofoten og Vesterålen DPS skal være ledende på kvalitet og pasientsikkerhet. For oss betyr det at vi skal gi utredning og behandling i tråd med faglige nasjonale retningslinjer.

Vi legger vekt på å tilby gode og faglig oppdaterte behandlingstilbud til pasientene. Tverrfaglig arbeid, kollegial støtte og veiledning er en viktig del av arbeidshverdagen, spesielt for spesialistene. I vårt DPS ønsker vi å bidra til gode utdanningsforløp, og det å gi ansatte muligheter for faglig oppdatering og kompetanseheving prioriteres derfor høyt. Vi er godt i gang med pakkeforløp psykisk lidelser-voksne og har også implementert FACT- team og B4DT i vårt DPS.

Vi har enheter lokalisert på Gravdal, Leknes, Svolvær og Stokmarknes.
Vi samarbeider med klinikkens spesialavdelinger om blant annet akuttilbud til våre pasienter.

Vi ønsker å styrke vårt tilbud med to overleger i psykiatri til enheten i Stokmarknes, Vesterålen.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at alle pasienter som behandles i enheten mottar faglig forsvarlig helsehjelp i tråd med nasjonale faglige retningslinjer.
 • Vedtaksansvar og oppfølging av pasienter som behandles under tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD).
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.
 • Våre spesialister bidrar til å kvalitetssikre inntak, diagnostikk, behandling, veiledning og undervisning.
 • Samarbeid med førstelinjetjenesten og øvrige avdelinger i klinikken.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.
 • Veiledning av leger i spesialisering.
 • Øvrige spesialistoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialist i psykiatri.
 • Beherske norsk flytende muntlig og skriftlig.
 • Beherske digitale verktøy.
 • Leger i slutten av spesialiseringsløpet oppfordres også til å søke.

Personlige egenskaper

 • Høy motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Strukturert og målrettet.
 • Du må være fleksibel og kunne bidra til godt samarbeid på tvers av våre enheter.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Vi er konkurransedyktig både når det gjelder lønn og arbeidsvilkår.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer.
 • Høyt fokus på fag og kvalitet.
 • En region med utmerkede muligheter for en aktiv livsstil.
 • Familievennlig nærmiljø.
 • Regionen har et godt og variert idrett og kulturtilbud.
 • Full barnehagedekning og flotte skoletilbud.
 • Mulighet for å avtale deler av stillingen som hjemmekontor for den som blir tilsatt i poliklinikken.

Nøkkelinformasjon

Nordlandssykehuset
Søknadsfrist: 05.07.2021
Stillingsbrøk: Heltid (100% fast)
Startdato:
Antall stillinger: 2

Kontaktinfo

Elaine Ånstad
Enhetsleder, Voksenpsykiatrisk enhet
Tlf. 915 36 985

Lise-Mari Sandvold
Enhetsleder, Døgnavdelingen
Tlf. 755 72 676
Lise-Marie.Larsen.Sandvold@nordlandssykehuset.no

Arbeidssted
Søndre gate 19, 8450 Stokmarknes