Hjem » Ledige stillinger » Avdelingsoverlege i psykiatri

Avdelingsoverlege i psykiatri

Lofoten og Vesterålen DPS, Nordlandssykehuset HF

Lofoten og Vesterålen DPS er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter spesialisthelsetjeneste til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere. Vi samarbeider med kommunehelsetjenesten i Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Hadsel, Bø, Sortland, Øksnes og Andøy for å stadig utvikle et bedre tilbud i vår region. Vår visjon er at Lofoten og Vesterålen DPS skal være ledende på kvalitet. For oss betyr det at vi skal være moderne og innovative innenfor utredning, behandling og brukermedvirkning.

Lofoten og Vesterålen DPS er kanskje et lite DPS, men vi har bred fagkompetanse og allsidig erfaring. Våre ansatte er fremoverlente og løsningsorientert, og er godt i gang med implementering av pakkeforløp, etablering av B4DT og FACT. Vi har et godt arbeidsmiljø, hvor samarbeid og kollegial veiledning er en viktig del av arbeidshverdagen. I vårt DPS ønsker vi å bidra til gode utdanningsforløp, og det å gi ansatte muligheter for faglig oppdatering og kompetanseheving prioriteres høyt. Vi bidrar til at ulike faggrupper får praksistid og helhetlige utdanningstilbud i vår region, og jobber aktivt for å spesialisere leger.

Vi har enheter lokalisert på Gravdal, Leknes, Svolvær og Stokmarknes.
Vi samarbeider med klinikkens spesialavdelinger om blant annet akuttilbud til våre pasienter.

Da vår avdelingsoverlege flytter tilbake til Danmark lyser vi ut denne stillingen. Vi jobber mye digitalt, så arbeidsted knyttet til denne stillingen kan være fra Å sør i Lofoten til Andenes nord i Vesterålen, men oppmøte ved avdelingens lokalisasjoner ukentlig må påregnes i denne stilling. I tillegg må avdelingsoverlegen kunne bistå med bakvakt og enkelte vakter ved døgnenheten.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for at den medisinskfaglige virksomhet i avdelingen er i overenstemmelse med lover og forskrifter.
 • Skal bidra til at den medisinskfaglige virksomhet i avdelingen er i samsvar med avdelingens retningslinjer og målsetning.
 • Bidra til at avdelingen har systemer for internkontroll og kvalitetsutvikling, og bidrar i internkontroll.
 • Ansvar for tilrettelegging av spesialistutdanningen i fagområdet.
 • Bidra til gode pasientforløp i tråd med nasjonale anbefalinger.
 • Avdelingsoverlege samarbeider tett med, og rapporterer til avdelingsleders ledergruppe.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialist i psykiatri.
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode fremstillingsevner, både muntlig og skriftlig.
 • Løsningsorientert i forhold til digitale verktøy.

Personlige egenskaper

 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Har god samarbeidsevne og verdsetter gjensidig faglig veiledning.
 • Evne til å arbeide målrettet, strukturert og selvstendig.
 • Evne til å ta ansvar, være løsningsorientert og fleksibel.
 • Tåler å stå i krevende situasjoner og mestrer høyt tempo.
 • Gode ferdigheter til å organisere eget arbeid.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

 • Vi er konkurransedyktig både på lønn og arbeidsvilkår.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte, dyktige kollegaer som gjør en glimrende jobb.
 • Vi er løsningsorienterte. Både pasienter og ansatte i vår region, har tatt utfordringen med digitale løsninger på strak arm.
 • Vi har en meget god merkantil støttefunksjon.
 • En region med utmerkede muligheter for en aktiv livsstil.
 • Et meget hund- og familievennlig nærmiljø.
 • Samarbeidskommunene sier; Får dere overlege på plass, så skal vi ordne arbeidsplass til partner.

Nøkkelinformasjon

Nordlandssykehuset
Søknadsfrist: 05.07.2021
Stillingsbrøk: Heltid (100% fast)
Startdato: 01.09.2021
Antall stillinger: 1

Kontaktinfo

Desiree I Skjerpen Høgmo
Avdelingsleder
Tlf. 760 60 264
Desiree.Iselin.Hogmo@nordlandssykehuset.no

Arbeidssted
Søndre gate 19, 8450 Stokmarknes