Hjem » Ledige stillinger » Klinisk sosionom/vernepleier/sykepleier

Klinisk sosionom/vernepleier eller sykepleier med relevant videreutdanning

LoVe DPS, Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Vesterålen

Lofoten og Vesterålen DPS (LoVe DPS) er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter tjenester innenfor psykisk helsevern til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Hadsel, Bø, Sortland, Øksnes og Andøy. Vår visjon er at Lofoten og Vesterålen DPS skal være ledende på kvalitet. For oss betyr det at vi skal være moderne og innovative innenfor utredning, behandling og brukermedvirkning.

Lofoten og Vesterålen DPS er kanskje et lite DPS, men vi har bred fagkompetanse og allsidig erfaring. Vi har et godt arbeidsmiljø. Vi legger vekt på å tilby gode og faglig oppdaterte behandlingstilbud for pasientene. Vi jobber tverrfaglig, kollegial støtte og veiledning er en viktig del av arbeidshverdagen

I vårt DPS ønsker vi å bidra til gode utdanningsforløp, og det å gi ansatte muligheter for faglig oppdatering og kompetanseheving prioriteres høyt. Vi vil tilby moderne tjenester som følger nasjonalfaglige anbefalinger i vår region. Vi er godt igang med pakkeforløp og implementerer FACT team og B4DT i vårt DPS.

Vi har enheter lokalisert på Gravdal, Leknes, Svolvær og Stokmarknes.
Vi samarbeider med klinikkens spesialavdelinger i Bodø om blant annet akuttilbud til våre pasienter.

Vi ønsker å styrke vårt tilbud innenfor tverrfaglige spesialisert behandling for rus og avhengighet med en klinisk sosionom ved Voksenpsykiatrisk enhet i Stokmarknes, Vesterålen. Vernepleier og sykepleier med relevant videreutdanning kan også komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med kartlegging i utredning og behandling av psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk i hht pakkeforløp TSB.
 • Sosionomfaglig kartlegging i pakkeforløp i h.h.t. voksenpsykiatri.
 • Koordinering av behandlingsforløp.
 • Selvstendige behandlingsforløp med støtte og veiledning fra kollegaer.
 • Tverrfaglig samarbeid internt i DPSet og i klinikken
 • Bistå i fagutvikling med interne og eksterne undervisninger.
 • Samarbeid med våre samarbeidspartnere i kommunene og ulike institusjoner.
 • Journalarbeid.
 • Noe møtevirksomhet.

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig høyskoleutdanning.
 • Tilleggsutdanning innenfor psykisk helse- og rus.
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er ønskelig.
 • Erfaring fra poliklinikk er å foretrekke.
 • Ha god fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter en person som er oppriktig interessert i faget og som ønsker å bidra til at vi kan gi befolkningen i regionen et behandlingstilbud av høy kvalitet.
 • Egnethet og evnen til å skape trygge relasjon settes høyt.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Like nye utfordringer, og være positivt innstilt på å lære noe nytt.
 • I en poliklinikk er det høyt tempo, man må like det og kunne beholde roen selv om det kan være hektisk.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Strukturert og ryddig.

Vi tilbyr

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte og arbeidsomme kolleger som gjør en kjempejobb. Vi har det veldig trivelig sammen, og kake hver fredag.
 • Vi er et løsningsorientert folkeslag. Både pasienter og ansatte har tatt utfordringen med digitale løsninger på strak arm.
 • Vi har en fantastisk god merkantil støttefunksjon.
 • God faglig veiledning.
 • En region med utmerkede muligheter for en aktiv livsstil.
 • Et meget familievennlig nærmiljø, full barnehagedekning og nye skolelokaler. Perfekte turområder for hund.
 • Arbeidstid fra 08.00-15.30.
 • Lønnsvilkår etter gjeldende avtaler.

Nøkkelinformasjon

Nordlandssykehuset
Søknadsfrist: 01.03.2021
Stillingstittel: Klinisk sosionom/vernepleier/sykepleier
Stilling: Heltid
Ansettelsesforhold: Fast
Stillingsprosent: 100%
Antall stillinger: 1

Kontaktinfo

Elaine Ånstad
Enhetsleder
elaine.anstad@nordssykehuset.no

Arbeidssted
Søndregate 19, 8450 Stokmarknes