Hjem » Ledige stillinger » Lege i spesialisering

Lege i spesialisering, Vesterålen

Lofoten og Vesterålen DPS, Voksenpsykiatrisk enhet, Nordlandssykehuset HF

Nordlandssykehuset HF har ledig fast stilling for lege i spesialisering ved Voksenpsykiatrisk enhet i Psykisk helse- og rusklinikk.

Lofoten og Vesterålen DPS (LOVE DPS) er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter tjenester innenfor psykisk helsevern til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen. Voksenpsykiatrisk enhet Vesterålen er samlokalisert med døgnenhet og ambulant akutteam på Stokmarknes. Enheten har 14 behandlerstillinger.

Ved vår avdeling tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i Psykiatri i Vesterålen. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon/hospitering ved Psykisk helse- og rusklinikken i Bodø.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen.

Arbeidsoppgaver

Bidra til helhetlige og faglig forsvarlige pasientforløp gjennom:

 • Tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell.
 • Medikamentelle vurderinger og behandling.
 • Somatiske vurderinger.
 • Utredning/behandling av psykisk helse.
 • Ved behov deltakelse i vaktordning i samarbeid med Allmennpsykiatrisk sengepost og akuttambulant team.
 • Veiledning og undervisning eksternt og internt.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført LIS 1 tjeneste i Norge.
 • Gode kunnskaper i norsk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Erfaring fra psykisk helse og poliklinikk er ønskelig.
 • Faglig oppdatert og interessert.
 • Selvstendig og ansvarsfull.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Fleksibel og positiv.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Voksenpsykiatrisk enhet tilbyr et meget godt arbeidsmiljø med sosiale, engasjerte og løsningsorienterte kollegaer.
 • Vi er godt i gang med implementering av pakkeforløp, samtidig som vi etablerer FACT og B4DT tilbud i vår region. LIS vil få mulighet å delta i tverrfaglige samarbeid med andre yrkesgrupper omkring pasientene.
 • Det legges til rette for individuell og faglig utvikling gjennom deltakelse i Helse Nords utviklingsprogram for LIS, tilrettelegging for oppfylling av målene i kompetansemodul for LIS i psykiatriforløp (1. år psykiatrispesialisering), psykiaterveiledning og opplæring i relevante behandlings- og utredningsmetoder.
 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler. Rekrutteringstillegg psykiatri kr. 75.000,-.
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP.
 • I Vesterålen er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se https://visitvesteralen.com/no
 • https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset#leve-og-bo-i-vesteralen

Nøkkelinformasjon

Nordlandssykehuset
Søknadsfrist: 22.02.2021
Stillingstittel: Lege i spesialisering
Stilling: Heltid
Ansettelsesforhold: Fast
Stillingsprosent: 100%
Antall stillinger: 1

Kontaktinfo

Elaine Ånstad
Enhetsleder
Tlf. 91536985
elaine.anstad@nordlandssykehuset.no

Arbeidssted
Søndregt. 19, 8450 Stokmarknes