Hjem » Ledige stillinger » Overlege i psykiatri

Overlege i psykiatri

Lofoten og Vesterålen DPS, Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Vesterålen

Lofoten og Vesterålen DPS er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter spesialisthelsetjeneste til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes,Hadsel, Bø, Sortland, Øksnes og Andøy. Vår visjon er at Lofoten og Vesterålen DPS skal være ledende på kvalitet. For oss betyr det at vi skal være moderne og innovative innenfor behandling, utredning og brukermedvirkning.

Lofoten og Vesterålen DPS har et godt arbeidsmiljø. Vi legger vekt på å tilby gode og faglig oppdaterte behandlingstilbud for pasientene, og legger videre vekt på tverrfaglighet, kollegial støtte, og det å gi ansatte muligheter for faglig oppdatering og kompetanseheving. Vi implementerer FACT team og B4DT i vårt DPS.

Vi har enheter lokalisert på Gravdal, Leknes, Svolvær og Stokmarknes.
Vi samarbeider med klinikkens spesialavdelinger om blant annet akuttilbud til våre pasienter.

Nå søker vi etter ny overlege i psykisk helse til Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Stokmarknes, Vesterålen.

Arbeidsoppgaver

 • Overlegenes primære oppgave er å bidra til at alle pasienter som behandles i enheten får faglig forsvarlig behandling, herunder å avklare relevante somatiske forhold og tilby medikamentell behandling på indikasjon. Alt i tråd med nasjonale retningslinjer, våre prosedyrer og pakkeforløp.
 • Oppfølging av pasienter på TUD
 • Noe møtevirksomhet
 • Våre spesialister bidrar til å kvalitetssikre inntak, diagnostikk, behandling, veiledning, undervisning og forbedringsarbeid.
 • Deltakelse ved internkontroll
 • Veilede Leger i spesialisering
 • Samarbeid med førstelinjetjenesten og øvrige avdelinger i klinikken er en naturlig del av vår arbeidshverdag.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialist i psykiatri.
 • Gode samarbeidsevner
 • Overlegen må ha gode kunnskaper i norsk, både muntlig og skriftlig. Snakker man godt svensk eller dansk, fungerer det som regel også bra.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en kollega som stiller høye krav til seg selv og organisasjonen, og på den måten gir befolkning i regionen et behandlingstilbud av høy kvalitet.
 • En oppdatert fagperson som verdsetter samarbeid og kollegaveiledning like høyt som selvstendig arbeid.
 • Like at det er et relativt høyt tempo.
 • Gode egenskaper i f.h.t. dokumentasjon.
 • Du må være fleksibel i f.h.t. samarbeid på tvers av våre enheter.

Vi tilbyr

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte og arbeidsomme kolleger som er stolte av jobben sin. Vi har mye gøy sammen.
 • Vi er løsningsorienterte. Både pasienter og ansatte har tatt utfordringen med digitale løsninger på strak arm. Vi har gjennomført 2000 videosamtaler i perioden mars-juni.
 • Vi har en fantastisk god merkantil støtte funksjon. Merkantil hos oss, kan alt.
 • En region med utmerkede muligheter for en aktiv livsstil.
 • Et meget hund og familievennlig nærmiljø.
 • Gunstige lønns- og arbeidsvilkår.

Nøkkelinformasjon

Nordlandssykehuset
Søknadsfrist: 22.02.2021
Stillingsbrøk: Heltid (100% fast)
Startdato: 03.05.2021
Antall stillinger: 1

Kontaktinfo

Elaine Ånstad
Enhetsleder
Tlf. 915 36 985
elaine.anstad@nordlandssykehuset.no

Marit Lovise Fleines
Ass. avdelingsleder
Tlf. 996 38 492
marit.lovise.fleines@nordlandssykehuset.no

Desiree I Skjerpen Høgmo
Avdelingsleder
Tlf. 760 60 264
Desiree.Iselin.Hogmo@nordlandssykehuset.no

Arbeidssted
Søndre gate 19, 8450 Stokmarknes