Hjem » Ledige stillinger » Psykiatrisk sykepleier

Psykiatrisk sykepleier

Psykisk helse- og rusklinikken, Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senter, Voksenpsykiatrisk enhet Lofoten, Nordlandssykehuset HF.

Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senter (LOVE DPS) er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset.

Avdelingen yter tjenester innenfor psykisk helsevern til en befolkning på ca. 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen.

Voksenpsykiatrisk enhet Lofoten er lokalisert på Gravdal, og har utekontor i Svolvær, med til sammen 17 behandlerstillinger. Enheten er samlokalisert med BUP, Ambulant akutteam og FACT.

LOVE DPS har egen døgnenhet lokalisert på Stokmarknes, ellers benyttes døgnenheter i Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging/utredning og behandling av psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk i hht pakkeforløp TSB og Voksen.
 • Journalarbeid.
 • Tverrfaglig samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartnere i kommunene og ulike døgnenheter/institusjoner.
 • Bidra til fagutvikling, jobbe med tema i arbeidsgruppe/prosjekt, veiledning og/eller fremlegg internt og evt. eksternt.

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller tilsvarende.
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er ønskelig.
 • Ha god fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement i forhold til arbeidsoppgaver.
 • Evne til å både arbeide selvstendig og i team, samt å kunne arbeide systematisk og strukturert.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, spesielt kreves gode samarbeidsevner og fleksibilitet.
 • Evne og interesse for å tilegne seg ny kunnskap og nye ferdigheter.
 • Tåle høye aktivitetskrav.

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø som er tuftet på tverrfaglighet, ivaretagelse av den enkelte og vektlegging av kompetanse og utvikling.
 • En region med utmerkede muligheter for en aktiv livsstil.
 • Et meget familievennlig nærmiljø.
 • Et bredspektret kulturtilbud med mange ulike nasjonale og internasjonale arrangementer.
 • Hvis behov er vi behjelpelige med bolig/overgangsbolig, formidling av barnehageplass og evt. partnerjobb.

Nøkkelinformasjon

Nordlandssykehuset
Søknadsfrist: 30.06.2021
Stillingsbrøk: Heltid (100% fast)
Startdato:
Antall stillinger: 1
Sted: Svolvær

Kontaktinfo

Elin Anita Pettersen
Enhetsleder
Tlf. 414 43 839
elin.anita.pettersen@nordlandssykehuset.no

Arbeidssted
Sivert Nilsens gate 51, 8300 Svolvær, Norge