Hjem » Om oss » FACT-team

FACT-team

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibelt, aktivt, oppsøkende behandling og oppfølging for personer med alvorlig psykiske lidelser og eventuelt rusmiddelproblemer.

FACT-team samlet stort bilde

FACT Lofoten er et samhandlingsprosjekt mellom Lofoten og Vesterålen DPS, Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommune. Teamet består av ansatte fra både kommunene og DPS, og kan dermed tilby tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, på et og samme sted.

I teamet jobber psykolog, sykepleiere, erfaringskonsulent, vernepleier, sosionom, barnevernspedagog, forløpskoordinator, arbeidsspesialist og psykiater. Ansatte i teamet kan ha ulike spesialiseringer og videreutdanninger.

FACT-teamet i praksis:

 • Praktisk hjelp og veiledning til for eksempel bolig, økonomi, helseutfordringer, sosial nettverksbygging og støtte til hverdagslige gjøremål
 • Hjelp der folk lever sitt liv
 • Poliklinisk og oppsøkende behandling og oppfølging etter faglige retningslinjer
 • Nært samarbeid med andre instanser, for en helhetlig tjeneste
 • Oppfølging av sykdoms- og symptomutvikling
 • Forebygging av tilbakefall
 • Hjelp og støtte til pårørende
 • Recovery-orientert tilnærming. Recovery er en personlig, unik prosess som innebærer endring av ens holdning, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som gir håp, trivsel og mulighet til å bidra. Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet og muligheter til å vokse, utvikle seg og gir økt livskvalitet.

Hvem kan få et tilbud fra FACT-teamet?

FACT-Lofotens målgruppe retter seg mot personer som har en kjent diagnose eller der det er behov for ytterligere kartlegging og utredning med utgangspunkt i kriteriene beskrevet nedenfor.

Flytskjema fact

Tilleggskriterier

 • Psykotiske symptomer
 • Rusmiddelbruk
 • Problemer med relasjoner og tilknytning
 • Langvarige og ustabile pasientforløp
 • Lettere kognitive forstyrrelser
 • Har behov for oppsøkende behandling
 • Kan nyttegjøre seg teamtilnærming
 • Funksjonssvikt
  Teamet er under etablering. Inklusjonskriteriene vil derfor kunne utvides etter hvert som teamet etableres. Ta kontakt ved spørsmål knyttet til inklusjonskriteriene.

Henvisning:
Man trenger henvisning for å tas inn som pasient i FACT Lofoten. Fastlege, kommunepsykolog eller annen behandler i spesialisthelsetjenesten kan henvise til teamet.

Henvisningen skal gå som vanlig inn til det ordinære inntaket ved Lofoten og Vesterålen DPS, også kalt «felles inntak». Henvisninger som vurderes aktuelle til FACT sluses videre til inntaksteamet i FACT-teamet, som fatter vedtak om rett til helsehjelp i tråd med gjeldende prioriteringsveiledere.

Les mer om prioriteringsveilederen for psykisk helsevern og prioriteringsveilederen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling for voksne.

Innhold i henvisninger

For å få mer informasjon om FACT kan du besøke:

ROP.no sin side med en video om FACT- Hva, hvordan og hvorfor?

Helsedirektoratets side om FACT- og ACT-modellen

FACT Lofoten har lokaler både i Vågan, i lokalene ved Veikrysset (i 2. etasje) og i Vestvågøy, i 2. etasje på Origo (ved siden av NAV) på Leknes. Teamet har kjernetid mandag til fredag fra kl. 08.00-15.30.