Om oss

Vesterålen distriktspsykiatriske senter (VDPS) er et moderne DPS. Vi har vært gjennom en omorganisering og er svært fornøyd med resultatet!

Våre enheter er samlokalisert på Stokmarknes med  Allmennpsykiatrisk døgnenhet, Ambulant akuttteam og Voksenpsykiatrisk poliklinikk.

Vesterålen DPS har en intensjon om å være ledende i landsdelen innenfor utredning og behandling av psykiske lidelser.

Vi jobber aktivt for å holde oss faglig oppdatert og har tradisjon for å satse på nyutdannede. Vi har et ungt og dynamisk arbeidsmiljø. Her hos oss har vi utdannet flere spesialister, og legger gjerne til rette for spesialistutdanning.

Vi mottar om lag 75 nye henvisninger i måneden til Vesterålen DPS.

Merkantilt_500

Merkantil enhet

Merkantil enhet har en viktig administrativ funksjon i Vesterålen DPS. De som jobber her holder det pasientadministrative systemet oppdatert og er på mange måter ”limet” i organisasjonen. De legger til rette for at behandlerne skal kunne fokusere på det kliniske arbeidet.

bjorn_klausen_500

Allmennpsykiatrisk enhet

Allmennpsykiatrisk enhet har 8 døgnplasser og gir behandlingstilbud til pasienter som har behov for akutte og planlagte innleggelser. Alle innleggelser er basert på frivillighet, og enheten har mellom 220 – 250 innleggelser i året. I enheten jobber det 25 ansatte fordelt på 20,2 årsverk. Av disse er 3 behandlerstillinger. Vår behandlingsideologi er at vi ønsker å vektlegge angstdempende og egostyrkende tiltak som respekt for den enkelte, ansvarliggjøring, mestring, sosialt samvær, klar kommunikasjon, struktur og forutsigbarhet.

voksenpsyk_500

Ambulant akuttenhet

Vesterålen DPS har opprettet et eget team som tar imot pasienten i akutte kriser. De ansatte i ambulant akuttenhet har lang erfaring med å møte folk der de bor, i sitt nettverk. De fleste Vesterålskommunene har et godt tjenestetilbud, og vi har tradisjon for å samarbeide tett med kommunene.

VDPS_front_1026

Voksenpsykiatrisk poliklinikk

Voksenpsykiatrisk poliklinikk gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer over 18 år med psykiske lidelser.

Teamet består av psykiatere, psykologspesialist, psykologer, leger i spesialisering, psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut og spesialergoterapeut. Voksenpsykiatrisk poliklinikk er et tverrfaglig team som samarbeider godt.