Hjem » Om oss

Om oss

Lofoten og Vesterålen DPS er et moderne DPS. Våre enheter er lokalisert ved Stokmarknes, Svolvær, Leknes og Gravdal.

DPSet har en intensjon om å være nytenkende, implementere teknologi og være faglig oppdatert, og selvfølgelig gi et tilbud av høy kvalitet til våre pasienter.

I vårt DPS har vi en god blanding mellom ansatte som har er nyutdannet og ansatte som har lang erfaring i feltet, vi tenker at det styrker teamet vårt.

Merkantil LVDPS

Merkantil enhet

Merkantil støttefunksjon holder det pasient administrative systemet oppdatert, og er på mange måter «limet» i organisasjonen. De legger til rette for at behandlere skal kunne fokusere på det kliniske arbeidet.

Fellesrom i almennpsykiatrisk enhet

Allmennpsykiatrisk enhet

Vi ønsker å tilby pasienter et helhetlig tilbud med kartlegging, utredning og behandling i tråd med de nasjonalfaglige rettningslinjer. Ved allmennpsykiatrisk enhet jobbes det tverrfaglig av et team bestående av psykiater, psykolog, fysioterapeut, psykiatrisk sykepleier og andre miljøterapeuter.

Britt avdeling Gravdal ambulant akutt-team

Ambulant Akutt-team

Lofoten og Vesterålen DPS har eget ambulant akutt-team som bistår pasienter i akutte psykiatriske kriser. De ansatte i teamet har lang og god erfaring med å møte mennesker i kriser, der de bor, og samarbeide med familie og nettverk. Kommunene i vår region har bygget opp gode tjenester, og vi har tradisjon for å samarbeide godt.

Vesterålen ansatte voksenpsykiatrisk poliklinikk

Voksenpsykiatrisk poliklinikk

Voksenpsykiatrisk poliklinikk gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer over 18 år med psykiske lidelser.

Teamet består av psykiatere, psykologspesialist, psykologer, leger i spesialisering, psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut og spesialergoterapeut. Voksenpsykiatrisk poliklinikk er et tverrfaglig team som samarbeider godt.

Leknes enhet for kognitiv terapi

Enhet for kognitiv terapi

Lofoten og Vesterålen DPS kan også tilby dagbehandling. Dagenhetene har utviklet et intesivt utredgning og behandlingstilbud til pasienter i aldersgruppen 18- 30 år. 4 dagers behandlingsmetode / OCD er innført. Pasienter fra Vesterålen kan også henvises til Svolvær.

FACT-team

FACT-team

FACT Lofoten er et samhandlingsprosjekt mellom Lofoten og Vesterålen DPS, Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommune. Teamet består av ansatte fra både kommunene og DPS, og kan dermed tilby tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, på et og samme sted.