Hjem » Lege i spesialisering

Lege i spesialisering Vesterålen

Lofoten og Vesterålen DPS (LOVE DPS) er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter tjenester innenfor psykisk helsevern til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen. Voksenpsykiatrisk enhet Vesterålen er samlokalisert med døgnenhet og ambulant akutteam på Stokmarknes. Enheten har 14 behandlerstillinger.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til helhetlige og faglig forsvarlige pasientforløp gjennom:
 • Tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell
 • Medikamentelle vurderinger og behandling
 • Somatiske vurderinger
 • Utredning/behandling av psykisk helse
 • Deltakelse i vaktordning i samarbeid med Allmennpsykiatrisk sengepost og akuttambulant team
 • Veiledning og undervisning eksternt og internt

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført LIS 1 tjeneste i Norge
 • Gode kunnskaper i norsk, både muntlig og skriftlig.

Utdanningsretning

 • Medisin
 • Utdanningstittel: Lege

Utdanningsnivå

 • Cand med

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Erfaring fra psykisk helse og poliklinikk er ønskelig
 • Faglig oppdatert og interessert
 • Selvstendig og ansvarsfull
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og positiv
 • Personlig egnethet vektlegges

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Voksenpsykiatrisk enhet tilbyr et meget godt arbeidsmiljø med sosiale, engasjerte og løsningsorienterte kollegaer. LIS vil få mulighet å delta i tverrfaglige samarbeid med andre yrkesgrupper omkring pasientene. Det legges til rette for individuell og faglig utvikling gjennom deltakelse i Helse Nords utviklingsprogram for LIS, tilrettelegging for oppfylling av målene i kompetansemodul for LIS i psykiatriforløp (1. år psykiatrispesialisering), psykiaterveiledning og opplæring i relevante behandlings- og utredningsmetoder.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Nøkkelinformasjon

Nordlandssykehuset
Søknadsfrist: 31.05.2019
Stillingsbrøk: 100%
Startdato: 01.08.2019
Antall stillinger: 1

Kontaktinfo

Kristin Johannessen
Enhetsleder
Tlf. 754 25 034/990 01 513
kristin.johannessen@nordlandssykehuset.no

Søkekriterier

Sted: Stokmarknes
Bransje: Helse/Sosial
Fagfelt: Psykiatri/Psykologi
Rolle: Medarbeider

Arbeidssted
Søndregt. 19, 8450 Stokmarknes


Her er en oversikt over andre ledige stillinger i Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senter:

Psykologspesialist – Voksenpsykiatrisk enhet Vesterålen
Psykologspesialist og psykologer – Allmennpsykiatrisk enhet